رزومه اصلی

فرزانه محمدی

متولد:

۲۴ - ۸ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حقوق

جزا و جرمشناسی ، دانشگاه دامغان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت پایش سلامت آسیا

، حقوق

، مشاور حقوقی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

جزا و جرمشناسی -زبان انگلیسی-تجارت بین الملل-روابط عومی-مکاتبات بازرگانی-تسلط به office

80% Complete

Microsoft Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری