رزومه اصلی

محدثه السادات خاتمی

متولد:

۲۶ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

شیمی

تجزیه ، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۷

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

شیمی

کاربردی ، دانشگاه سمنان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت دیسکی لنت ایران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس ازمایشگاه

مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳

دبستان صبا

، سایر

، معلم غیررسمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

نقاشی،سفالگری،شطرنج

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی