مرتضی پورابراهیم

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

الکترنیک و الکترتکنیک

برق ، دانشگاه کوشا کرج ، کارشناسی