منصور فتحی نیا

متولد:

۱ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

روان شناسی عمومی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

مرکز آموزش و مشاوره آتیه رباط کریم

، پزشکی درمانی/پرستاری/

تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

بیمارستان امیرالمومنین (ع) بوشهر

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آذر ۱۳۹۵ تاکنون

مرکز مشاوره مبین تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

پیش دبستانی فرشته

، پزشکی درمانی/پرستاری/

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روان شناسی

100% Complete

مختصری از من

دوره های تخصصی گذرانده شده: آموزش پیش از ازدواج ، زوج درمانی رفتاری ارتباطی ،تربیت جنسی کودک ، فرزند پروری ، تست هوش استنفورد بینه _ مقیاس وکسلر ،اصول فنون مشاوره و راهنمایی ، درمان سوگ ،خودآگاهی ،ارتباط موثر ،کنترل استرس ،تربیت مربی پیش از ازدواج.