علی اکبری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی IT

شبکه ها ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , کارشناس حوزه حفاظت الکترونیک و IT

پروژه‌ها

۱۳۹۵

سیستم های نظارت تصویری شرکت پتروشیمی مارون در سایت های (ماهشهر و اهواز )

سرپرست حفاظت الکترونیک و IT حراست پتروشیمی مارون

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حفاظت اکترونیک و IT

80% Complete