رزومه اصلی

الناز سره

متولد:

۸ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه ازاد اسلامی.واحد شمال

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

دانشگاه غیر انتفاعی بصیر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱

شرکت کابوک فراز

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

ارتباطات مهندسی سامانه راهبر

، مالی و حسابداری

، حسابدار

اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت دروگوهر ناب پارسیان

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار حسابداری رافع6

20% Complete

نرم افزار حسابداری زرین

80% Complete

Office

100% Complete

نرم افزار حسابداری همکاران سیستم

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی