تورج اسدی

متولد:

۳ - ۴ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

عمران

عمران - عمران ، دانشگاه سراسری ارومیه ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

عمران

سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه سراسری قم ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴.۰۷

خلاصه فعالیت‌ها , زمینه پایان نامه بنده در زمینه سازه های دریایی و با موضوع بررسی روگذری موج در موجشکن های کیسونی صورت پذیرفت . نمره نهایی پایان نامه بنده A اخذ گردید . یک مقاله علمی ترویجی / یک مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه استخراج شد .

۱۳۹۴ تاکنون

کشاورزی

سازه های آبی ، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران ، دکتری معدل , ۱۷.۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

متروی تهران

، مهندسی مکانیک/هوافضا

مهر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

شرکت فنی و مهندسی پرلیت

، مهندسی مکانیک/هوافضا

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست عملیات خاکبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری تات

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

شرکت بسپارپی ایرانیان

، مهندسی مکانیک/هوافضا

خلاصه فعالیت‌ها : زمینه فعالیت شرکت پایدارسازی گود های عمیق می باشد

اردیبهشت ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت فنی و مهندسی سازه پردازان ساینار

، سایر

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت اصلی شرکت در زمینه پایدارسازی گودهای عمیق شهری / اجرای کامل ساختمان های مسکونی می باشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت پروژه

80% Complete

MS Office

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

Etabs & Safe

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی