رزومه اصلی

غزاله ناصری

متولد:

۲۳ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مهندسی فناوری اطلاعات -کارشناسی مهندسی صنایع -کارشناسی ارشد

مديريت كيفيت وبهره وري ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی