مرضیه شاکرین

متولد:

۲۵ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه المهدی ، کارشناسی معدل , ۱۷.۴۵

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

کاردانی حسابداری

حسابداری ، دانشگاه صبح صادق معدل , ۱۶.۳

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

بیمارستان خانواده

، مالی و حسابداری

خرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴

دفترامور مالیاتی

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نواوران

80% Complete

پارسیان

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete