حمید سیفی

متولد:

۹ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

اقتصاد

بازرگانی ، دانشگاه سراسری مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۳.۲۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت هفتگانه کامپیوتر

100% Complete

آفیس

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی