رزومه اصلی

مائده مهرمند

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶