طوبی سادات شیدازاده

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران مرکز مجتمع ولیعصر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت آسانسور پارسیان

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : ۶ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت برفراز شرق

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : ۶ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ماهنامه ویژگان

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : ۵ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آژانس هواپیمایی سرزمین پارس

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : ۸ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آژانس هواپیمایی طلوع سعادت

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : ۱ سال فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت عمرانی کاوش گستران

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : ۱ سال فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت مصالح اسماعیلی

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : ۸ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت حمل و نقل بین المللی

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : ۹ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت بازرگانی سام لیزر

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : ۵ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت کامپیوتر

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

خلاصه فعالیت‌ها : ۳ ماه فعالیت

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

تشریفات اجلاس

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

خلاصه فعالیت‌ها : ۴ دفعه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

80% Complete

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

حسابداری مقدماتی

60% Complete

ICDL1,2

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری