رامین امیدی

متولد:

۱۸ - ۴ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

دانشگاه صبح صادق