علی مشهدی خلردی

متولد:

۱۳ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

تعمیرات مکانبکی

مکانیک ، دانشگاه علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران معدل , ۱۷.۲۹