رزومه اصلی

غزال دانشمند

متولد:

۱۷ - ۱۰ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

شیمی

محض ، دانشگاه تهران شرق ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

شیمی

تجزيه ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

آزمایشگاه کالیبراسیون

، مهندسی شیمی

، مسئول آزمایشگاه شیمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل و ابزار دقیق

100% Complete