مهرداد شعبان

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸

شرکت مایکروتل و مجیکار

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

الکترونیک

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری