مهتاب مولایی ذکریایی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

دانشگاه آزاد رشت ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۲