نسترن قائمی

متولد:

۴ - ۴ - ۱۳۸۲

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پیانو

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقه زیاد به موسیقی زبان انگلیسی و کارهای هنری مانند نقاشی و تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی