بهروز آذین پور

متولد:

۱۸ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی نفت

مهندسی حفاری ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی نفت

مهندسی مخزن، حفاری و بهره برداری ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

، سایر

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

، سایر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار Drilling Office

100% Complete

نرم افزار Landmark

100% Complete