یاسمن سراج

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

زبان و ادبیات فرانسه

ادبی ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

فرانسوی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری