مهرداد آقابیگی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۸۹

عمران

عمران ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۱

پایانه مرزی چذابه

دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری