رزومه اصلی

far b

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳

دانشگاه

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبکه و سخت افزار

40% Complete

مهارتهای هفتگانه

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

کسب رتبه دوم پورتال کشوری