رزومه اصلی

مهراد مختاریند

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت تکنولوژی

سیاست های تحقیق و توسعهچ ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , شاگرد ممتاز با رتبه 2 در ترم دوم با معدل 19/37 چاپ مقاله با نمایه is I با عنوان تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمان احراز نمره ممتاز برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت

تکنولوژی تحقیق و توسعه ، دانشگاه آزاد واحد رودهن ، دکتری

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۵

نگین شرق

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، متصدی هماهنگی شعبات فروش با سازمان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

60% Complete

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

نرم افزار spss

60% Complete

نرم افزار matlab

40% Complete

نرم افزتر شبیه سازی netlogo

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete