رزومه اصلی

مهکامه یاسری

متولد:

۲۰ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی معماری

معماري معماري ، دانشگاه رشت ، کارشناسی ارشد