مرضیه مخمسی

متولد:

۱۴ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت آران پارت اسیا

، سایر

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

یک سال مدیر دفتر یک سال دبیرخانه شش ماه مدیر ساخت و تولید