رزومه اصلی

وحید برزو

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۶

سازمان توسعه و عمران منطقه ویژه سلفچگان

، مهندسی عمران/ معماری

، نماینده کارفرما در پروژه های عمرانی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹

شهرداری منطقه سه قم

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس فنی

، کارشناس