رزومه اصلی

مجتبی کرمی

متولد:

۱۰ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷۲

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۸

پالایشگاه شیراز

، سایر

، تعمیرات اسارسی

، کارشناس

مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

پتروشیمی شیراز

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، تعمیرات اساسی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

فنی و حرفه ای

60% Complete

بازرسی جوش PT

80% Complete

ICDL

80% Complete