رزومه اصلی

فرشید رضوان پور

متولد:

۵ - ۹ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

مهارت‌ها

زبان

ترکی

100% Complete

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی