رزومه اصلی

محمود داشاب

متولد:

۲۷ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تاکنون

ازاد

، هنر/طراحی

، تابلو سازی و نور پردازی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Network

40% Complete

افیس - کورل دراو - برنامه ریزی میکرو کنترلر

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری