رزومه اصلی

Parsa Alizadeh

متولد:

۲۴ - ۱۰ - ۱۳۸۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری