رزومه اصلی

مسعود توسلی کجانی

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت تبلیغات

تبليغات تجاري ، دانشگاه جامع علمی و کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

اسان خودرو

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱

محور ماشین

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری