رزومه اصلی

علی جلایر

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

عمران

نقشه برداری ، دانشگاه آزاد واحد میبد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت ساختمانی پر ساز

، مهندسی عمران/ معماری

، مدیر پروژه و مسئول مناقصات دفتر مرکزی

تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت ساختمانی فریاب جنوب

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست کارگاه مرکز آمار ایران

تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت ساختمانی ساب نیرو

، مهندسی عمران/ معماری

، مسئول دفتر فنی

خرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت هولدینگ سپهر

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، سرپرست کارگاه