رزومه اصلی

امیر زجاجی

متولد:

۱۸ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

معماری

معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

معماری

معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵۶

پروژه‌ها

۱۳۹۴

طراحی واحد مسکونی 2 طبقه در شهر شیراز

طراح

۱۳۹۴

طراحی داخلی پروژه های مسکونی

طراح

۱۳۹۴

تکمیل نواقص بیمارستان کلیه شهر صدرا

۱۳۹۵

طراحی واحد مسکونی 2 طبقه در شیراز

طراح

۱۳۹۷

طراحی و اجرای دفتر بیمه سینا

طراح

طراحی و اجرای دفتر بیمه سینا شعبه میدان گاز
۱۳۹۷

طراحی دکوراسیون داخلی

طراح

طراحی دکوراسیون داخلی یک واحد مسکونی خیلبان فرهنگ شهر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Autodesk 3ds Max

80% Complete

AutoCAD

100% Complete

Photoshop

100% Complete