رزومه اصلی

سمیرا قیومی

متولد:

۸ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداري ، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰

مرکز تحقیقات مدیریت ایرانیان

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت نگین آبشار اسپادانا

، مالی و حسابداری

، کارآموز حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار حسابداری

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری