رزومه اصلی

کیمیا انصاری

متولد:

۱۲ - ۸ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت اجرایی

بازاریابی ، دانشگاه پرفسور حسابی تفرش ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۰

مهندسی صنایع

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد اراک ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت استراتژیک- بازاریابی

60% Complete

تحقیقات بازاریابی

60% Complete

تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی

80% Complete

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

40% Complete

مسائل بازاریابی بین الملل وصادرات

60% Complete

مدیریت سازمان های پیچیده دیدگاه

60% Complete

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

60% Complete

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتی

60% Complete

مدیریت طرح های توسعه

20% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

مدیریت بازاریابی بین الملل

20% Complete

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

مهارت های ICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری