نازنین مظفری

متولد:

۲۳ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۳۴۳

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۲

ازمون های سراسری گاج

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

15000000 ریال