رزومه اصلی

سمیرا کردبچه

متولد:

۲۶ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

مالی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد صنایع و پژوهش صنایع ایران

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت نساجی ترنج

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت ماناتل پارس

، مالی و حسابداری

، حسابدار انبار و مالی

دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت بازرگانی حمید سیف

، مالی و حسابداری

، حسابدار مالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی 1 و 2 _ نرم افزار هلو _ متد کارگاهی

20% Complete

نرم افزارهای نوسا _ رافع 6و 7 _ هلو _ پاتریس

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی