رزومه اصلی

فرامرز نقیبی علمداردهی

متولد:

۱۰ - ۹ - ۱۳۴۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد گرکان ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۴

مدیریت اجرایی

دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شورای شهرستان

، سایر

، عضو شورا

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۴

شورای شهر ساری

، سایر

، عضو شورا

فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت بالا راه شمال

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل

، کارشناس

فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت فراز بند

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل