دانیال خنجری

متولد:

۶ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی شیمی

پدیده های انتقال ، دانشگاه ازاد شهرضا ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸