رزومه اصلی

جعفر رضایی

متولد:

۴ - ۸ - ۱۳۷۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

عمران

دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

موبایل فروشی

، سایر

، تعمیرکار

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت نورسازان

، سایر

، تولید چراغ خودرو/انباردار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

آفیس

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete