شاهین شهریاری

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

خدمات مسافرتی و جهانگردی

جهانگردی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیریت بازرگانی

دانشگاه موسسه اموزش عالی مولانا(ابیک) ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۴

هتل استقلال

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت طب اریا نیکان

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هتلداری

80% Complete

هتلداری

80% Complete

هتلداری

80% Complete

هتلداری

80% Complete

هتلداری

80% Complete

هتلداری

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری