ثنا هاشمی کاشانی

متولد:

۱۵ - ۷ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

علوم اقتصادی

نظری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ، کارشناسی