مهدی آبایان

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ، دانشگاه آزاد شهر نراق ، کارشناسی معدل , ۷۵

خلاصه فعالیت‌ها , تجزیه و تحلیل ساخت یافته در شرکت ریسندگی کاشان انجام پروژه تعیین شاخصهای سنجش بهره وری در شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران طرحریزی واحد صنعتی، زمان سنجی، روش سنجی و ایجاد سیستم برنامه ریزی تولید در شرکت رزگاز

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۴

صنعت گستر شایسته

، مهندسی شیمی

خلاصه فعالیت‌ها : کنترل فنی و مدیریت کیفیت شیرهای Plug Valve تولید ارتقای سیستم مدیریت کیفیت از ISO9001 به ISO/TS 16949 تهیه نقشه فنی و ابعادی قطعه خام پایه چدنی کولر خودرو نیسان و طرحریزی فرایند تولید آن رفع نواقص و بهبود فرایند تولید مجموعه کامل دورآرام کولر پراید

خرداد ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۵

نیک تحریر شاهین

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی سیستم کنترل کیفیت برنامه ریزی و کنترل تولید / مواد استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبنای ISO 9001 طرحریزی کارخانه جدید و کنترل پروژه احداث و استقرار ماشین آلات در کارخانه جدید

اسفند ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۷

شرکت مهندسین مشاور پویا بهره ور پارس

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در شرکت گداز قطعه کیا (زیر مجموعه مگا موتور) طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان (بندر چابهار) کارشناس طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO/TS 29001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در شرکت پتروشیمی رازی طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در شرکت ایرالکو طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در شرکت خالص سازان روز زنجان طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع خودرو بر مبنای ISO/TS 16949 در شرکت والافن افرین طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع خودرو بر مبنای ISO/TS 16949 در شرکت نیمه هادی عماد طراحی و استقرار سیستم مدیریت محیط ز یست بر مبنای ISO 14001 در شهرداری های مناطق 8، 9 و 21 شهر تهران طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای OHSAS 18001 در شرکت توزیع برق استان فارس مدیر پروژه HSE در سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای ISO/TS 29001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 در شرکت شکیل انرژی

اسفند ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۸

تعاونی اعتبار ایران خودرو

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و استقرار مستندات مختلف مورد نیاز شرکت آنالیز سیستم بانکی مبتنی بر وب و نرم افزار مرتبط با آن اجرا و استقرار نرم افزار جدید بانکی مبتنی بر وب در شعب تعاونی شناسایی و رفع مغایرتهای موجود در تراز و مانده حسابهای تعاونی

دی ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

سیمان هرمزگان

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : رفع مغایرتهای سیستم مدیریت کیفیت و پاس کردن ممیزی های سیستم ارتقا و به روزرسانی مستندات، آیین نامه ها و رویه های شرکت هدایت و مدیریت جلسات کمیته بهبود مستمر شرکت ارتقای سیستم کنترل و مدیریت کیفیت در شرکت

آبان ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت مسکن و ساختمان جهان

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی، به روز آوری و استقرار مستندات، آیین نامه ها و رویه های مختلف در شرکت آنالیز فرایند پرداخت مطالبات و واریز نقدی مناطق شهرداری و طراحی و توسعه سیستم و نرم افزار آن آنالیز فرایند واگذاری املاک و طراحی سیستم و نرم افزار املاک شرکت جهان کارشناسی فنی پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری فنی در شرکت

آذر ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت مهندسی تکسوفین

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و استقرار ساختار سازمانی و شرح وظایف و شرح مشاغل، طراحی رویه ها و آیین نامه های سازمانی و مستندات مورد نیاز آنها، طراحی و استقرار سیستم انبار و مدیریت موجودیها و همچنین طراحی سیستم کنترل پروژه های تولید البسه در شرکت حیات گستر بروجرد (یکی از زیر مجموعه های گروه زندگی). طراحی و استقرار ساختار سازمانی و شرح وظایف و مشاغل، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، راهبری و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و نرم افزار Microsoft Dynamic CRM و مدیریت کاربران نرم افزار مذکور، در شرکت تکسوفین.

تیر ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت تعاونی خدمات آموزشی آریا بندر 4632 چابهار

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : احیا، نگهداری، راهبری و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 ، تصدی پست نماینده مدیریت، برگزاری ممیزی های داخلی، پاس کردن ممیزی های مراقبتی سازمان بنادر و دریانوردی،

پروژه‌ها

۱۳۸۵

اداره کل بنادر و کشتیرانی سیستان و بلوچستان (بندر چابهار)

کارشناس و مدیر پروژه

طراحی و استقرار IMS شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل اداره بنادر و کشتیرانی ممیزی داخلی
۱۳۸۵

IMS شرکت گداز قطعه

کارشناس و مدیر پروژه

طراحی و استقرار IMS شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت ممیزی داخلی
۱۳۸۵

IMS شرکت پتروشیمی رازی

کارشناس پروژه

شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها ممیزی داخلی آموزش دوره های کاربردی مورد نیاز
۱۳۸۵

IMS شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار IMS شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت ممیزی داخلی
۱۳۸۶

IMS شرکت خالص سازان روی زنجان

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار IMS شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت ممیزی داخلی
۱۳۸۶

ISO/TS 16949 شرکت والافن آفرین

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار ISO/TS 16949 شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت
۱۳۸۶

ISO 14001 شهرداری مناطق 8، 9 و 21 تهران

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار ISO 14001 شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت
۱۳۸۷

ISO/TS 16949 شرکت نیمه هادی عماد

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار ISO/TS 16949 شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت
۱۳۸۷

OHSAS 18001 شرکت توزیع برق استان فارس

کارشناس پروژه

طراحی و استقرار مستندات OHSAS 18001 شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها
۱۳۸۷

IMS شرکت شکیل انرژی

مدیر پروژه HSE

طراحی و استقرار مستندات مورد نیاز شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت
۱۳۹۱

سیستم مدیریت شرکت نساجی حیات گستر بروجرد

کارشناس و مدیر پروژه

طراحی و استقرار ساختار سازمانی و شرح وظایف و مشاغل طراحی و تهیه رویه ها، آیین نامه ها و سایر مستندات مورد نیاز طراحی و استقرار سیستم انبار و مدیریت موجودیها طراحی سیستم کنترل پروژه های تولید البسه
۱۳۹۱

سیستم مدیریت شرکت تکسوفین

کارشناس و مدیر پروژه

طراحی و استقرار ساختار سازمانی، مستندات و رویه های اجرایی طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان راهبری و توسعه نرم افزار MS CRM
۱۳۸۲

تجزیه و تحلیل ساخت یافته شرکت ریسندگی کاشان (کارخانه شماره 2)

کارشناس

شناخت و تجزیه و تحلیل زیرساختهای اطلاعاتی و ماشین آلات
۱۳۸۲

تعیین شاخصهای سنجش بهره وری شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران

کارشناس

تعیین شاخصها و معیارهای سنجش بهره وری واحدهای کارخانه
۱۳۸۳

افزایش تولید و بهره وری شرکت رزگاز

کارشناس

زمان سنجی و روش سنجی فرایندهای تولید ایجاد و استقرار سیستم برنامه ریزی تولید کاهش زمان و هزینه تمام شده ساخت و مونتاژ محصولات طرحریزی و جانمایی علمی ماشین آلات
۱۳۸۳

طراحی فرایند تولید و راه اندازی تولید پایه کولر نیسان

مدیر اجرایی

تهیه نقشه، طراحی روش و فرایند تولید پایه کولر نیسان
۱۳۸۸

IMS شرکت نیروی سه بعدی

مدیر پروژه

طراحی و استقرار مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه شناسایی و ارزیابی ریسکها و جنبه ها آموزش مفاهیم و مستندسازی و ممیزی داخلی آموزش سایر دوره های کاربردی مورد نیاز پرسنل شرکت ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Analysis of processes, systems and methods

100% Complete

Software design and analysis

80% Complete

Design of information and management systems

100% Complete

Business intelligence (BI)

80% Complete

Integrated Management System Audit IMS - ISO9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001

100% Complete

Documentation of Integrated Management System (IMS)

100% Complete

MRP

80% Complete

SPC

80% Complete

Machine tools (milling, milling, tempering, .)

60% Complete

plastic injection

60% Complete

Dictation

40% Complete

MS Office

80% Complete

MS Project

80% Complete

Microsoft CRM

80% Complete

Minitab

80% Complete

craft

80% Complete

Microsoft Visio

60% Complete

visual paradigm

60% Complete

Primavera

60% Complete

management information systems MIS

100% Complete

Customer Relation Management (CRM)

80% Complete

Business Process Management (BPM)

80% Complete

EFQM

60% Complete

Business Models

80% Complete

MRP

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

شنا سفر طبیعت گردی مشارکت در فعالیت های عام المنفعه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

1-چرا من؟ به دلیل تجربه هایی که در زمینه طراحی و استقرار سیستمهای مختلف دارم، اشراف کامل و خوبی نسبت به فرایندهای مورد نیاز یک کسب و کار دارم و می توانم اجزای مختلف آن را با هم پیوند داده و خروجی مناسبی دریافت کنم. 2- علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که منجر به افزایش سطح دانش و آگاهی من بشود و بتواند با چالشهای مثبت، رشد و ارتقای شخصی من را نیز به دنبال داشته باشد. 3- همچنین معتقدم محیطهای دوستانه و مبتنی بر روابط مثبت و ارزش گذاری به شایستگی های فردی، بهره وری فردی و گروهی را افزایش داده و تعالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. 4-از اجرای ایده هایم در محیط کار بسیار لذت می برم، زیرا رشد و دسترسی به اهداف گروهی و سازمانی را جدا از رشد و تعالی خود نمی بینم. 5- بسیار مشتاق دیدن نتایج و بازخوردهای روشن از عملکرد شخصی هستم و کار کردن با گروهی متشکل از افراد باهوش و توانمند، اولویت من می باشد.