سید مرتضی مهدوی

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

کشاورزی

علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ، کارشناسی معدل , ۱۳

۱۳۹۳ تاکنون

کشاورزی

مدیریت منابع آب ، دانشگاه آزاد اسلامی فردوس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳

آمار و برنامه ریزی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خلاصه فعالیت‌ها : تقدیر و تشکر کتبی از طرف مدیر کل سازمان آمار خراسان جنوبی و فرمانداری سرایان

مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

آمار و برنامه ریزی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خلاصه فعالیت‌ها : تقدیر و تشکر کتبی از طرف مدیر کل سازمان آمار خراسان جنوبی و فرمانداری سرایان

بهمن ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

آمار و برنامه ریزی خراسان جنوبی

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

سازمان محیط زیست استان خراسان جنوبی

، سایر

مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶

آمار و برنامه ریزی خراسان جنوبی

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پیمانکاری ساختمان باران سنجی شهرستان سرایان(آب منطقه ای خراسان جنوبی)

مدیر اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیر کنترل کیفیت کارخانه همبرگر بیرجند و خوراک دام سرایان و مسئول فنی کارخانه کیک و کلوچه سرایان

80% Complete

نقشه برداری

80% Complete

کاربر جی پی اس

80% Complete

مقدماتی رایانه

100% Complete

پیشرفته رایانه

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

معافیت قید شده در رزومه از نوع موارد خاص (بسیجی فعال و مناطق عملیاتی پدر) می باشد. عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی،