عارف سیدان

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی آب

دانشگاه فردوسی ، کارشناسی معدل , ۱۷.۳۱

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی منابع آب

دانشگاه فردوسی ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مدلسازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT (رساله کارشناسی ارشد)

۱۳۹۴

تخمین شاخص گیاهی LAI و برآورد مقدار تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های سنجنده لایدار

۱۳۹۲

شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبریز کارده)

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هیدرولوژی آب های سطحی

100% Complete

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

100% Complete

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

100% Complete

سنجش از دور (RS)

60% Complete

مدل ارزیابی آب و خاک SWAT

100% Complete

ArcGIS

100% Complete

Global mapper

60% Complete

پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)

60% Complete

hec-ras

60% Complete

HEC-HMS

60% Complete

برنامه نویسی MATLAB

60% Complete

AutoCAD

40% Complete

Microsoft Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

مسئول هماهنگی و اجرای اردوی علمی پایان دوره مقطع کارشناسی از سازه های آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی جنوب غرب کشور

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

رتبه اول از نظر علمی در بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی

قبولی در رشته مهندسی منابع آب مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه ممتاز (بدون کنکور)