کیامرث میرزایی

متولد:

۹ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۸

خلاصه فعالیت‌ها , تحقیقات در زمینه‌ی آزمون مبتنی بر جستجو در حوزه‌ی آزمون برنامه‌های وب

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه نویسی C#

100% Complete

C, C ++, Core java,PHP Programming

60% Complete

,Databases: SqlServer

80% Complete

software testing

80% Complete

HMLT, CSS ( Bootstrap), JavaScript, AJAX, JQuery framework

80% Complete

Git ,SVM

80% Complete

service-oriented architecture (service implementation in .NET)

80% Complete

net Technologies and Frameworks: ASP.NET (form base) , ASP.NET MVC , LINQ , Entity Framework

80% Complete

NET. Technologies and) Frameworks: TPL(Task Parallel library

80% Complete

T-SQL - MSSQL

80% Complete

Web API

80% Complete

Microsoft Visual Studio Ultimate

100% Complete

phpStorm

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

آلمانی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی