آرش پولادوند

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

مهندسی مواد

ذوب فلزات ، دانشگاه شهید صدوقی یزد معدل , ۱۵

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مهندسی مواد

تکنولوژی ذوب فلزات ، دانشگاه دانشگاه فذا آمل ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲

شرکت ریخته گری اصفهان مالیبل

، سایر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

ریخته گری نیمه جامد الیاژ منیزیم az91d

گرد اورنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوکد

60% Complete

Solidworks

60% Complete

world office

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete