محمد صدرا

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۵

صنایع فروآلیاژ ایران

، مهندسی مکانیک/هوافضا

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

جذب اتمی اسپکتوفتومتر کربن گوگرد

20% Complete