رزومه اصلی

محمد مشعشعی

متولد:

۲۳ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۹۳ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه اصفهان ، دکتری معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷

سازمان حسابرسی

، مالی و حسابداری

، کمک حسابرس

آذر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹

موسسه حسابرسی نمودگر روش

، سایر

، حسابرس

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

شهرداری عباس اباد

، مالی و حسابداری

، مشاور مالی

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت کاله

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابرسی داخلی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت مالی

100% Complete

حسابداری

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کسب رتبه نخست دانش اموختگان رشته حسابداری دانشگاه تربیت مدرس