رزومه اصلی

کوروش رحمانی راد

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی روزبهان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۹

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی روزبهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

شرکت سابراه پی طبرستان

، سایر

، مسئول اجرا پروژه دیوار پیرامونی بندر امیرآباد

شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

شرکت طرح و ساخت نیماد

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست بخش برش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

60% Complete

ETABS

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete